Minggu, 28 Februari 2010

KECERDASAN IQ BUKANLAH PENENTU HITAM ATAU PUTIH


KECERDASAN IQ

BUKANLAH PENENTU

HITAM ATAU PUTIH HIDUP ANDA

Sejarah terciptanya ujian IQ

Ujian IQ pertamakali diperkenalkan oleh Alfred Binet pakar psikologi Perancis yang hidup pada kurun abad 19. Awal ujian IQ ini dibentuk pada tahun-tahun pertama abad ke-20, Binet dan banyak yang lainnya termotivasi untuk mengkaji masalah kesubnormalan mental. Ungkapan terbaru undang-undang pendidikan sejagad Perancis telah membuka mata ramai orang terhadap kanak-kanak yang terganggu mental. Sebelum ini, kebanyakan kanak-kanak yang demikian baik yang tertinggal kelas sekolah atau tidak pernah masuk sekolah sama sekali. Sekarang mereka dikehendaki undang-undang memasuki sekolah dikarnakan mereka tidak dapat mengikuti kurikulum formal sekolah biasa, maka mereka perlukan perhatian yang khusus dan sekolah yang khusus pula.

Pada tahun 1904, Binet menyertai lembaga Negara Perancis yang ditugaskan untuk menyelidiki orang-orang yang tidak normal dari segi mental di Perancis, dan tidak lama kemudian kesimpulannya kejituan diagnosa ketidaknormalan merupakan masalah yang amat perlu diperhatikan. “keberhasilan di sekolah khusus tidak memperlihatkan kecemerlangan,” kata beliau. “dan mereka yang tidak berhasil mesti dihapuskan dari daftar.” Jadi, dengan Theodore Simon (1873-1961), pakar perubatan muda yang datang untuk mengkaji psikologi dengan beliau pada tahun 1899, binet mengambil langkah membuat ujian untuk mengenal pasti kanak-kanak yang terganggu mental yang secara kekal tidak akan mendatang sembarang mamfaat dari metode pendidikan biasa.

Pada tahun 1905, Binet dan Simon memulakannya dengan beberapa predisposisi teoritikal tentang “kecerdasan”. Mereka berharap untuk mengukur kekurangan kecerdasan. Jadi, mereka meneruskan secara empirikal untuk mengenal pasti kanak-kanak yang divonis oleh guru atau dokter mereka sebagai orang yang tergangu mental Kemudian Binet menguji mereka dengan berbagai ujian-ujian khusus yang bergantung kuat pada pembacaan, penulisan dan kemahiran tertentu untuk menghindari mereka dari kekeliruan dicap sebagai kanak-kanak yang tidak cerdas dikarnakan tidak sekolah.

Untuk kali pertamanya Binet dan Simon membina ujian kecerdasannya yang benar-benar berpungsi pada tahun 1905, ia terdiri daripada 30 item yang berbeda kesulitanya semakin meningkat.

Item pertama

Hanya menguji sama ada subjek bisa mengikuti puntung korek api yang sedang menyala dengan mata mereka. Ujian ini menggambarkan kemampuan dasar daya tumpuan yang diperlukan untuk semua tingkah laku kecerdasan.

Item kedua

Subjek sisuruh menggenggam objek kecil yang diletakkan ditelapak tangannya, membukakan sekeping kandi dan memakannya, berjabat tangan dengan pengawas dan memenuhi permintaan melalui bahasa yang mudah atau gerak isyarat.

Masalah diatas dapat diselesaikan oleh kanak-kanak normal pada peringkat umur 5 dan 6 tahun tetapi tidak pada kanak-kanak yang yang terganggu mentalnya, memerlukan mereka menyatakan perbedaan antara pasangan objek seperti “kertas dengan kadbod” dan “lalat dan kupu-kupu” dan mengingati serta mengulangi perkataan seperti “saya bangun pada waktu pagi, makan pada waktu tengah hari, dan tidur pada malam hari”. Item yang lebih sukar ialah menetapkan kesamaan pada kesubnormalan, seperti apabila jam akan dibalik 6 diatas dan 12 nya dibawah. Dalam ujian ini kebanyakan anak-anak normal dapat lulus dalam ujian ini.

Pada tahun 1905 ujian Binet-Simon menandakan perubahan penting dalam sejarah psikologi karna ia benar-benar boleh membedakan individu yang mempunyai kecerdasan yang rendah. Tapi ia hanya memberi fokus pada yang sangat terganggu dan individu yang sanggat muda, sedangkan keputusan pendidikan yang paling sukar melibatkan kanak-kanak yang lebih tua mendekati “kenormalan”. Dengan itu, Binet dan Simon memperluas dan menghalusi himpunan item (materi ujian) mereka untuk menghasilkan ujian kecerdasan dikoreksi pada tahun 1908 dan 1911. Setiap item khusus kepada umur daripada contoh kanak-kanak normal yang telah berhasil pada awalnya mencapai kelulusan. Jadi setiap item yang dikhususkan pada kanak-kanak berumur 6 akan mampu dilulus oleh sebilangan kecil kanak-kanak yang berumur 5 tahun, lebih kurang separuh yang berumur 6 tahun, dan mayoritas kanak-kanak yang lebih tua. Dikoreksi kembali tahun 1908, menggandunggi lima soalan bagi setiap umur antara 5-15 tahun, dan lima lagi bagi kategori “dewasa”. Contoh:

Pada pringkat 5 tahun

Kanak-kanak dikehendaki menamai objek yang biasa dalam suatu gambar, mengulangi dengan betul ayat enam suku kata, dan menunjuk ke mata, hidung atau mulut apabila disuruh.

Pada peringkat 6 tahun

Mereka diharap dapat menyatakan perbedaan antara pagi dengan petang, dan menghitung13 duit koin.

Pada peringkat 10 tahun

Anak-anak itu biasanya boleh menghasilkan semula beberapa ayat daripada ingatan, menjawab soalan yang melibatkan pertimbangan sosial seperti kenapa orang ramai harus dihukum berdasarkan tidakan dan bukannya perkataan mereka, serta megesankan dan menjelaskan ketidakrasionalan dalam kenyataan seperti: “badan gadis itu terpotong-potong sebanyak lima belas bagian, gadis itu dipercayai membunuh diri”.

pada peringkat 15 tahun

Subjek dikehendaki mengingat dengan benar tujuh digit angka, dan menyelesaikan masalah seperti: “tetangga saya telah didatanggi tamu-tamu yang aneh. Beliu didatanggi berturut-turut oleh dokter, pengacara, kemudian pemuka agama. Apa yang sedang berlaku?

Dengan menciptakan item-item soalan yang disusun mengikut umur seperti diatas, Binet telah mencipatakan “skala” kecerdasan yang tulen, yang mampu memberi skor tunggal atau paras intelektual bagi kanak-kanak yang mengambil ujian ini.

Soalan-soalan sering ditanya mengikut susunan yang semakin sukar dijawab, sehingga lima soalan berturut-turut didapati salah. Kemudian ujian mengambil peringkat umur tertinggi bagi semua lima item yang telah berhasil dilulusi sebagai asas (dianggap subjek telah dapat menjawab soalan), dan kemudian menambah satu seperlima daripada setiap tahun (bagi peserta) bagi setiap jawaban yang benar untuk menghitung paras intelektual kanak-kanak. Misalnya, seorang kanak-kanak yang menjawab semua soalan pada peringkat 7 tahun, empat item soalan pada umur 8 tahun, dan dua soalan pada peringkat 9 tahun akan mempunyai paras kecerdasan 8.2 tahun.

Dalam pendiagnosisan ketidaknormalan mental, Binet membandingkan setiap paras ingelektual kanak-kanak yang diuji dengan peringkat umur sebenar mereka. Beliau mengumpulkan statistik yang menyarankan bahwa kanak-kanak yang paras intelektual mereka mengikuti umur kurang daripada dua tahun biasanya bisa mengikuti sitem persekolahn formal. Maka mereka yang menunjukkan kekurangan yang lebih besar (kurang 7 % dari populasi) biasanya mengalami masalah mental. Dengan itu, beliau mencadangkan peraturan biasa, bahua kanak-kanak dengan paras intelektual yang lebih daripada dua tahun terkebalakang umur sebenar dapat dengan serius dipertimbangkan untuk masuk pendidikan sekolah luar bisasa (SLB).


Kesimpulannya

Ujian binet mengukur kecerdasan seseorang melalui peringkat umur dan kemahiran dalam menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Adapun kanak-kanak yang dapat menyelesaikan masalah diluar peringkat umurnya maka ia dilabel genius. Dan kanak-kanak yang tidak dapat menyelesai masalahnya dalam pringkat umur sebagai mana kanak-kanak lain pada umumnya maka ia disahkan memliki gangguan mental.

Saran Alfred Binet

Walaupun beliau membuat peraturan seperti ini untuk membedakan kecerdasan dikalangan individu, Binet juga menyarankan agar mereka yang memakai peraturan dia supaya berhati-hati. Beliau tidak mengakui nomor “kejam” untuk memvonis sebarang ketentuan yang kompleks. Beliau juga menyarankan bahua ujian IQ ini tidak boleh dipaksakan pada kanak-kanak yang tidak berkeinginan, dan hasil ujian terhadap kanak-kanak yang tidak bermotivasi untuk mengikuti ujian tidak sah. Begitu juga yang kanak-kanak dibesarkan dalam lingkuangan yang berbeda dari kanak-kanak pada umumnya.

Pendukung faham IQ Binet ini ialah Mill, beliau mempercayai bahua “kecerdasan” yang diukur memlalui ujian IQ ini bukanlah suatu kuantitas yang tetap, tetapi merupakan sesuatu yang tumbuh secara alami dengan masa, dan beliau mengatakan bahua kelemahan IQ itu dapat dipertingkatkan melalaui latihan secara bertahap meskipun terhadap mereka yang mengalami ganguan mental sekalipun. Berdasarkan keyakinnan beliau yang mempercayai bahaua kecerdasan itu boleh dilatih dan dipelajari maka Mill membuat satu program terapi mental yang diberinama “ortopedik mental”.

Kenapa ia dinamakan IQ

Orang pertama yang menyakinkan tentang kegunaan ujian Binet dalam mendiagnosis kecerdasan superior ialah Lewis M. Terman (1877-1956), ahli psikologi Stanford University yang terlibat dalam program tentara. Terman pada tahun 1916 telah memperkenalkan “The Stanford Revision of the Binet-Simon Scale” ujan Binet ini disemak secara meluas untuk disesuaikan dengan kajian di Amerika dan dipiawaikan menggunakan sampel kanak-kanak yang lebih besar. “Stanford-Binet” dengan menjadikan ujian ini secara meluas di Amerika Utara. Ketika menggunakan ujian ini, Terman telah memasukkan konsep frekuensi kecerdasan Stern, dan seterusnya menyarankan bahua pecahan itu boleh diderafkan dengan 100 untuk menghapus perpuluhan, dan keputusannya disingkatkan sebagai IQ. Sejak itu, rata-rata aras kecerdasan yang tepata ditandai dengan IQ 100.

IQ bukalah penentu titik hitam atau putih kehidupan

Minat utama Terman, tidak hanya berhenti pada tahap ini dan ia banyak membuat penelitian untuk melihat sejauhmana kecerdasan IQ mepengaruhi kehidupan seseorang, dan sejauhmana IQ memberi sumbangan kepa kesuksesan. Barangkali karana beliau sendiri adalah pelajar yang cepat matang yang lulus di sekolah lebih cepat dari kebanyakan yang lain; beliau mengandaikan bahua kanak-kanak yang “MAJU” umumnya berkecenderungan membesar sebagai orang dewasa mempunyai kemampuan yang luar biasa. Untuk menguji hipotesis ini, beliau mengikuti dua strategi yang saling melengkapi.

Langkah pertama kajian Terman dan mahasiswa beliau, Chaterine Cox, meneliti biografi lebih dari 300 orang “GENIUS” yang terkenal dari segi sejarah. Walau data ini kurang lengkap, hampir setiap kasus menunjukkan bukti tentang kejayaan dalam masa satu tahun lebih awal-kerap kalinya bisa dikatakan menakjubkan. (termasuk dalam data anak genius ialah, Descartes, Leibniz, Kant, Darwin,dan Galton).

Pada awal tahun 1920-an pelajar beliau melakukan penyelidikan yang meluas dan terkenal beliau menguji lebih dari 250 000 kanak-kanak sekolah di Clifornia, untuk mengenal pasti satu kumpulan1520 “kanak-kanak genius” dengan frekuensi IQ 140 keatas. Beliu kemudiannya menyelidik secara langsung setiap aspek kehidupan kanak-kanak ini sampai mereka membesar. Pengganti Terman yang meneruskan kajian tersebut terhadap kumpulan 1520 kanak-kanak tersebut sampai mereka mencapai umur 70 tahun.

Dan bagaimana keadaan mereka?

Secara statistik, jawabanya mereka memang berhasil. Berbanding dengan sampel rambang, sebahagian mereka meceburi bidang professional, banyak yang menjadi terkenal diperingkat nasional dan iternasional. Lebih dari 30 orang diantara mereka sehingga berhasil didaftarkan dalam Who’s Who. Secara keseluruhannya, kumpulan ini mencapai taraf pendidikan yang lebih tinggi, mendapat lebih banyak uang, dan umumnya mereka hidup lebih baik daripada orang-orang biasa.

Dalam waktu yang sama juga, kajian menunjukkan IQ yang tinggi saja tidak menjamin kesuksesan, karna ada juga kelompok kecil golongan ini gagal mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Anehnya, kumpulan ini mempunyai beberapa orang yang sukses dalam seni kreatif, yang memerlukan kemahiran otak kanan (EQ), berlawanan dengan ahli professional. Dan golongan ini tidak ada yang memenangi Hadiah Nobel atau menjadi “genius” yang disegani.

Dalam kajian yang tidak terhitung banyaknya yang dijalankan Terman skor IQ dalam populasi umum didapti berkorelasi secara sederhana tetapi jauh dari mutlak dengan pemboleh ubah gred akademik, taraf pendidikan, penghasilan semasa dewasa. Jadi kesimpulannya IQ yang tinggi menjadi peramal yang baik tetapi tidak sempurna keberhasilan intelektual. Walaupun terdapat kecenderungan yang meluas dikalangan masyarakat umum untuk menyamakan IQ yang tinggi dengan “genius”, bukti yang ada telah cukup menyarankan bahaua ujian ini lebih baik digunakan untuk tujuan asalnya mendiagnosa kecacatan mental bukan pelabelan geniusnya.


Bacaan Saran

Kajian berbahasa Inggris yang terbaik tentang kehidupan Binet dan profesinya bisa didapati dalam dalam buku Alfred Binet (Chicago: University of Chicago Press, 1973) karya Theta H. Wolf. Artikel Binet dan Simon yang memperkenalkan ujian kecerdasan mereka pada tahun 1905, 1908 dan 1911 bisa didapati yang diterjemah dari bahasa asalnya, Perancis ke bahasa Inggris, The Development of Intellegence in Children (The Binet-Simon Scala) edisi semakan (New York: Arno Press, 1973) karya A. Binet dan T. Simon. Untk mendapatkan sejarah sepenuhnya tentang Binet dan pengganti-pengganti beliau dalam ujian kecerdasan, lihat Raymond E. Fancher, The Intellegence Men: Markers of the IQ Controversy (New York: Norton, 1985)

Bibliografi

Raymond E. Fancher. Printis Psikologi Terjemahan Yahya Mahamood. Eisi Bahasa Malaysia.

Lihat Alfred Binet dacn Theodore Simon, “Sur la Necessite d’Etablir un Diagnostic Scientifique des Etacs Inferiurs de I’Intellegence”, L Annee Psychologique (11,161-190,1905) halm.164, Edisi Bahasa Perancis.

Lihat Alfred Binet dan Theodore Simon, “Applications des Methodes Nouvelles au Diagnostic du Niveau Intellectuel chaz les Effants Normaux et Anormaux d’Hospice et d”Ecole Primaire”, L’ Anne Psychologique. (11: 387-336, 1905), hlm. 320-331. Edisi Bahasa Perancis.

Lihat Theta H. wolf, “A New Perspective on Alfred Binet: Dramatist of Le Theatre de l’ Horreur”, The pscychological Record (32:397-40, 1982).

Alfred Binet dacn Theodore Simon, “Le Development de I”Intellegence chez les Efants”, Le’Anne Pscychologique (14: 1-94, 1988), hlm. 85. Edisi Bahasa Perancis

Untuk penjelasan tentang ujian ketentaraan lihat Daniel J. Kevles, “Testing the Army’s Intelligance: Psychologists and the Military in Word War I”, Journal of American History (55: 565-581, 1968), dan Franz Samelson, “Word War I Intelligance Testing and the Development of Psychology”, Journal of the History of the Behavioral Sciences (13: 274-282, 1977). Stehpen Jay Gould’s The Mismeasure of Man (New York: Norton, 1981) mempersembahkan satu kritikan yang agak tajam terhadap banyak kekurangan dan ketidakcekapan dalam cara menjalankan ujian tentara. Edisi Bahasa Ingris

Lewis M. Terman, “The Intellegence Quotient of Francis Galton in Childhood”, American Journal of Psychology (28: 209-215,1917) dan Catheine Cox, The Early Mental Traits of Three Hundred Geniuses (Stanford University Press, 1926)

Lihat Daniel Goleman, “1528 Little Geniuses and How They Grew”, Psychology Today (13: 28-43, Februari 1980).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar